Nyereményjáték-szabályzat

Nyerj páros belépőt a CSAK A MENTES ŐSZI FESZTIVÁLRA!

 

Nyereményjáték szabályzat

 

 1. szeptember 09.

 

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Virgin Oil Press Kft. (adószám: 14895256-4-43) 1224 Budapest, Szakiskola u. 33-43. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott, https://www.facebook.com/coldpressedoils/ Facebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022.09.09-től 2020.09.13-án, éjfélig.
Sorsolás és eredményhirdetés: 2022.09.14-én.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a GRAPOILA Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia, azaz az eredeti facebooka poszt alatti kommentben kell jeleznie részvételi szándékát.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • Aki a Grapoila Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint jár el és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező és munkatársai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Nyeremények

A játék végén 5 db nyertes páros belépőjegyet nyer a CSAK A MENTES 2022-ES ŐSZI FESZTIVÁLRA, mely 2022.09.17-18-án, 10:00-17:00 óráig kerül megrendezésre a BOK Csarnokban (1146 Budapest, Dózsa György út 1.)

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére vagy a kiértesítését követő egy napon belül nem jelentkezik, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

 

 1. Nyertesek értesítése

Az aktuális nyertes(eke)t a FB-on, illetve privát üzenetben értesítjük.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvétele a fesztivál helyszínén, a BOK Csarnokban (1146 Budapest, Dózsa György út 1.) történik, a nyertes személyazonosságának igazolása után.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.

 1. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá és azzal összefüggésbe nem hozható. A promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.